Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Upozorňujeme, že na základě aktuálních informací od zhotovitele opravy vozovky plánovaná finální pokládka asfaltového povrchu v těchto dnech neproběhne. Přístup do školy je nyní zajištěn i pro vozidla  rodičů žáků, zákazníků školy a zaměstnanců.


Tyto informace se mohou v průběhu dalších dní upřesňovat, případně měnit a budeme Vás o nich neprodleně informovat.

V Liberci 6. 12. 2021