Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Vážení žáci a rodiče,

dne 30.9. 2021 od 9:00 proběhne ve sborovně školy  valná hromada spolku SRPŠ.

 

Zveme proto všechny zájemce z řad zletilých žáků, případně zákonných zástupců nezletilých žáků, kteří by se chtěli aktivně zapojit do činnosti spolku. Případní zájemci mohou předběžně  kontaktovat pana Mgr. Pavla Richtera , místopředsedu SRPŠ.

za SRPŠ Bc. Pavel Šťastný