Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Jako již tradičně se žákyně zahradnického oboru zúčastnily floristické soutěže Jiřnky v Hejnicích.

Pravidelně naši žáci vzorně reprezentují školu a umísťují se na stupních vítězů. Ani letos tomu nebylo jinak. Žákyně Petra Dufková, Lucie Černá a Markéta Hložanková,  získaly druhé místo za vypichovanou misku, třetí místo za vypichovaný věnec a celkové třetí místo ve družstvech.

Gratulujeme ke krásnému úspěchu a děkujeme za vzornou reprezetaci školy!