Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Vážení rodiče našich stávajících i budoucích žáků,

prázdniny se kvapem blíží ke konci a my, jak jsme avizovali na konci školního roku, bychom Vám rádi nastínili, kdy a kde budeme Vaše děti počátkem nového školního roku 2021/2022 vyučovat.

Bohužel, nastaly nečekané problémy se stavbou naší nové školy v areálu TUL ve Vesci a nabízelo se tedy několik variant, jak školní rok v OŠ a PŠ odstartujeme. Od jeho odložení o několik týdnů až po zahájení 1.září někde v provizorních prostorách. Nakonec jsme se rozhodli dočasně Vaše děti vyučovat v areálu naší hlavní budovy SOŠ, v Jablonecké ulici 999, Liberec 6 a školní rok zahájit v řádném termínu v 9 hodin 1.září 2021.

Stále platí, že děláme maximum pro to, aby naše škola ve Vesci byla schopna provozu a my se do ní mohli nastěhovat, v co nejkratší době. Pokud byste měli zájem se do prozatímních prostor s dětmi podívat, jsme Vám, po předchozí telefonické domluvě, k dispozici v pondělí 30.8.2021 a úterý 31.8.2021, vždy v době od 9 do 13 hod. Sledujte, prosím, naše webové stránky, kde budeme průběžně vyvěšovat aktuální informace o případných změnách. Věříme, že tyto počáteční nepříjemnosti spolu zvládneme a o to víc se budeme všichni těšit do nových prostor naší školy na adrese Mařanova 650, Liberec 15.