Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, žáci a žákyně prvního ročníku, v těchto dnech Vám zasíláme dopis s  informacemi k podmínkám výuky předmětu Odborný výcvik a k předepsanému vybavení pracovním oblečením, pracovní obuví a pracovními pomůckami. Dopis obdržíte na adresu, kterou jste uvedli v přihlášce jako kontaktní. Součástí informací je i termín schůzky pro zákonné zástupce žáků I. ročníku, kterou pořádáme v pondělí 30. 8. 2021 od 15 hodin na adrese školy Jablonecká 999, Liberec 6.

Tato schůzka je určena žákům oborů E (tedy oborů s výukou v Jablonecké ul.) a není určena žákům oborů Obchodní škola a Praktická škola. Vzhledem k epidem. situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19 Vás prosíme o účast na schůzce max. 2 osob, zcela ale postačí účast 1 zákonného zástupce nebo  zletilého žáka.