Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Když se chce, všechno jde. To určitě platí pro účastníky z řad žáků SOŠ Liberec a jejich 4 vedoucí Floristického kroužku, který je realizován v rámci projektu NAKAP II.

Od února se pravidelně každý týden potkávaly učitelky oboru Zahradnické práce se zájemci o aranžování květin a výrobu předmětů pro radost. Buď při on-line vysíláních, nebo po zmírnění opatření již prezenčně ve škole v odpoledních časech.

Účastníci si vyzkoušeli aranžování se živým materiálem, sesazované nádoby, květinové šperky, jarní a velikonoční výzdoby, dárky ke Dni matek či jiným příležitostem.

Při posledních 2 setkáních vyrobili vypichované aranžmá v podobě misek s květy pro výzdobu školní jídelny a centra pro seniory SeneCura SeniorCentrum Liberec pro výzdobu ve společenské místnosti.

A určitě se jim to povedlo, posuďte sami 😊

 

Aktivita je realizována v rámci projektu „ Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II“ (NAKAP LK II)“, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282, financovaného z OP VVV Výzva č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II. 

Logo OPVVV