Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

V tomto školním roce již čtvrtý v pořadí a zároveň poslední projektový den ( PD) jsme realizovali ve středu 9. 6. 2021 pro chlapce a děvčata 9. ročníku Základní školy, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, p.o. Skupina čtyř dívek pracovala ve školním zahradnictví a vyzkoušela si aranžování věnečku do vlasů a náramku z umělých květin, šest chlapců si v oboru zednické práce postavilo zeď z plných cihel a konstrukci z lešení HAKI.

 

Po přestávce s bohatým a chutným občerstvením si žáci a žákyně prohlédli další části školního komplexu, dílny odborného výcviku stavebních oborů, zázemí internátu s ukázkami rukodělné mimoškolní činnosti a učebnu ICT s prezentací  3D tisku. V samotném závěru děti viděly prezentační film o škole a obdržely informaci k přijímacímu řízení SOŠ a upomínkové předměty s logem školy. Téměř polovina účastníků dnešního PD podává přihlášku na některý z oborů u nás.