Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Od pondělí 17.5. vyučujeme stejným způsobem jako v předešlém týdnu. Teoretická výuka nadále probíhá prostřednictvím skupinových konzultací, vždy maximálně pro 6 žáků. Současně probíhají individuální konzultace. Pozvánky na tato setkání zasílají třídní učitelé. Do odborného výcviku dochází žáci všech ročníků každý den.

V souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví s účinností od 3. 5. 2021 jsou žáci testováni 1x týdně. Vždy první den osobní přítomnosti žáka před zahájením výuky neinvazivními antigenními testy takzvaným samoodběrem.

Testování 1x týdně se vztahuje i na žáky Obchodní školy a Praktické školy jednoleté a dvouleté.

Podle informací ministerstva školství je naplánovaný návrat žáků do běžné teoretické výuky od 24.5. 2021

 

V Liberci dne 14. 5. 2021

Milan Adamec, ředitel školy