Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Vážení rodiče, milí žáci,

ve středu 1.9. 2021 v 8:00 zahajujeme nový školní rok u vstupu do hlavní budovy školy. Jednotlivé třídy budou postupně se svými třídními učiteli, nebo učiteli odborného výcviku odcházet do tříd a na pracoviště odborného výcviku. Praktické školy a Obchodní škola začínají školní rok setkáním před budovou školy od 9:00.

Počátek školní výuky nadále ovlivňují opatření v souvislostí s onemocněním COVID-19. Ve dnech 1.9., 6.9. a 9.9. proběhne testování žáků  prostřednictvím neinvazivních  antigenních testů. Veškerý servis související s testováním zajišťuje škola a její zaměstnanci. Nadále zůstávají v platnosti hygienická a organizační opatření a žádáme proto  o vstřícnost a spolupráci při jejich dodržování:

  • Do školy nevstupují osoby s příznaky infekčního nemocnění.
  • Při vstupu do budovy školy používáme bezdotykovou dezinfekci na ruce.
  • Ve společných prostorách školy používáme respirátor.
  • Při poskytování školního stravování omezujeme kontakt s ostatními skupinami strávníků.
  • Dbáme na dodržování zásad osobní hygieny.
  • V případě pozitivního výsledku antigenního testování bude žák umístěný do izolační místnosti, rodiče budou kontaktováni a žák následně opustí školu.
  • Rodiče a zákonní zástupci navštěvují školu po domluvě a v nezbytných případech.

Další podrobnější informace  Vám  poskytnou třídní učitelé, v případě ubytovaných žáků vychovatelé.

 

Za SOŠ Liberec

Milan Adamec, ředitel školy