Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Od 12.4. je zahájena prezenční výuka pro obory vzdělání praktická škola jednoletá a dvouletá. Prezenční výuka pro tyto dva obory zcela nahrazuje distanční výuku. Všechny ostatní obory nadále pokračují v distanční výuce a jsou pro ně umožněny individuální konzultace ve škole i na odborném výcviku.

Žáci praktických škol budou v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví 2x týdně před zahájením výuky testovaní neinvazivními antigenními testy takzvaným samoodběrem. Testování zajišťuje škola a její zaměstnanci.

První testování proběhne v pondělí od 7:45 v prostorách školy v Lužické ulici. Škola umožňuje vstup zákonného zástupce pro případnou nezbytnou asistenci při provádění  testování. Škola se řídí pokyny a doporučením MŠMT, postupuje v souladu s s vydaným MANUÁLEM  k provozu škol a školských zařízení - více ZDE, Mimořádným opatřením 14592 - více ZDE a Mimořádným opatřením 15757 - více ZDE ze dne 6.4. 2021 a zároveň upozorňujeme na nezbytnost dodržování níže uvedených základních pravidel:

  • Všichni zaměstnanci školy a žáci jsou povinni dodržovat základní hygienická pravidla. Do školy nesmí vstupovat osoby s příznaky infekčního nemocnění.
  • Při vstupu do budovy školy použijí všichni bezdotykovou dezinfekci na ruce.
  • Všichni jsou při vstupu do budovy povinni  si zakrýt dýchací cesty respirátorem.
  • V případě pozitivního výsledku antigenního testování bude žák umístěný do izolační místnosti, rodiče budou kontaktováni a žák následně opustí školu.


Další podrobnější informace naleznete v připojených materiálech, případně Vám je poskytnou třídní učitelé.