Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Vážení rodiče, milí žáci,

rádi bychom vám poděkovali za vaši aktivní spolupráci a součinnost při vyplnění krátkého dotazníku, prostřednictvím kterého jsme před několika týdny zjišťovali váš názor na možnost jiného termínu konání závěrečných zkoušek.

Po zvážení všech okolností a zohlednění potřeb a možností žáků, zákonných zástupců, provozu školy a epidemické situace, jsme se rozhodli nepřesunout realizaci závěrečných zkoušek do letních měsíců.

Přistoupili jsme k variantě posílení odborného výcviku místo všeobecně vzdělávacích předmětů z teoretického vyučování (v době, kdy se žáci budou moci vrátit do prezenční výuky).

V době distanční výuky budeme nadále využívat možností individuálních konzultací se žáky především koncových ročníků. Rovněž jsme posunuli termín konání zkoušky z odborného výcviku až po složení ústní zkoušky. Tímto opatřením bychom rádi posílili složku praktické přípravy Vašich dětí nejen pro potřeby úspěšného vykonání závěrečných zkoušek, ale také pro bezproblémové začlenění se do profesního života.

S přáním pevného zdraví.

Za vedení SOŠ Liberec

Mgr. Lenka Skrbková