Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Aktualizováno 15. 4. 2021

Vážení uchazeči, dnes Vám byly odeslány dopisy s informacemi k dalšímu průběhu přijímacího řízení. Každému uchazeči je přiděleno unikátní registrační číslo, pod kterým nalezne v období od 19. května 2021 na školních internetových stránkách a na úřední desce školy výsledek příjímacího řízení.  V dopisech jsou také informace k zápisovým lístkům a k informačnímu odpoledni pro přijaté uchazeče, které budeme konat pravděpodobně v závěru měsíce srpna. Součástí dopisu je též pozvánka ke školní přijímací zkoušce. V oborech vzdělání „E“ se školní přijímací zkouška nekoná, školní zkouška v podobě motivačních  rozhovorů se bude konat pouze v oborech praktická škola jednoletá, dvouletá a obchodní škola.

V návaznosti na aktuální metodiku vydanou ministerstvem školství (dodatek k testování uchazečů s osobní přítomností u školní zkoušky)  upřesňujeme konkrétní termíny I. kola přijímacího řízení a informace k testování uchazečů konajících školní přijímací zkoušku.

Školní přijímací zkouška se koná ve středu 5. května a ve čtvrtek 6. května 2021. Výsledky přijímacího řízení v řádném termínu zveřejníme nejdříve 19. května 2021.

Osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce se umožní uchazeči  a podporující (doprovázející) osobě pouze v případě, že nemá příznaky onemocnění COVID-19 a doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek antigenního nebo PCR testu za podmínek, které naleznete v materiálu ZDE

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků.


Sledujte nadále školní internetové stránky, kde budou průběžně publikovány nové a aktuální informace k přijímacímu řízení v návaznosti na opatření vydaná MŠMT ČR.