Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Logo OPVVV

Ve čtvrtek 18. 2. jsme připravili již druhý projektový den projektu  NAKAP LK II pro žáky vycházejících ročníků základních škol. Tentokrát nás navštívily děti ze ZŠ Zborovská 519 v Turnově, skupinka 4 děvčat a 6 chlapců v doprovodu paní učitelky a paní asistentky.

Žáci pracovali ve dvou skupinkách ve strojírenské dílně, kde vyrobili květinu z měděného plechu vsazenou do březového špalíčku a v kuchyni, kde se naučili připravit palačinku a ozdobit ji ovocem a šlehačkou. Samozřejmostí byla ukázka zázemí obou pracovišť, předvedení strojního a dalšího vybavení a prohlídka dalších částí komplexu dílen oborů stavebních a služeb. Účastníkům projektového dne jsme také poskytli informace k přijímacímu řízení a k bohaté mimoškolní zájmové a sportovní činnosti. Nedílnou součástí této akce byla i prohlídka internátu a domova mládeže. Projektový den byl opět povedenou a přínosnou akcí!