Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Logo OPVVV

V úterý dne 9. 2. 2021 jsme realizovali první z řady projektových dnů v rámci projektu NAKAP LKII (viz sekce PROJEKTY). Aktivity v oborech strojírenské práce a šití oděvů jsme připravili pro chlapce a děvčata z vycházejících ročníků základní školy v Orlí ulici z Liberce.

Žáci otestovali svou zručnost a smysl pro pečlivost v dílnách odborného výcviku a po přestávce s občerstvením si prohlédli další části školního areálu a komplexu odborného výcviku. Výrobky projektového dne - psíka z měděného plechu a vyšívané Valentýnské srdce si s sebou odnesli na památku.