Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Po jarních prázdninách v naší škole nadále probíhá distanční výuka a to nejméně do 12.2. 2021 (s výjimkou prezenční výuky v praktické škole jednoleté a dvouleté).

Informace pro žáky koncových ročníků oborů s výučním listem

Ministerstvo školství v souvislosti s dlouhodobě probíhající distanční výukou upravilo podmínky pro konání závěrečných zkoušek v roce 2021.

K závěrečným zkouškám bude připuštěný žák, který úspěšně dokončil první pololetí školního roku 2020/2021 závěrečného ročníku. Žákům, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí školního roku 2020/2021 hodnoceni nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace do 31. května 2021.

Nově budou žáci při závěrečných zkouškách hodnoceni pouze ze dvou zkoušek. Praktická zkouška bude povinná pro všechny žáky a pro naši školu předpokládáme uskutečnění ústní zkoušky. Určení zkoušek a termínů jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky škola zveřejní nejpozději do 15. března 2021.

Vzhledem k současné situaci, kdy neprobíhá odborný výcvik, ministerstvo školství prodloužilo termín možnosti konání praktického vyučování  až do 31. srpna 2021. O využití této možnosti v naší škole Vás budeme informovat opět nejpozději do 15.března 2021.