Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Ke dni 4.1.2021 byla strava žákům automaticky odhlášena. V době distanční výuky je možné si vyzvednout dotovaný oběd pouze do jídlonosičů v době 10:50 -11:15 hod., konzumace v jídelně není povolena.

Romana Žďárská, tel. 484842123