Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Vánočně naladit klienty Domova seniorů Františkov se podařilo žákům Praktické školy dvouleté.

Žáci ušili a naplnili pytlíčky voňavou levandulí, tiskem přes šablonu vytvořili vánoční přáníčka a rozzářili tak oči každému z podarovaných klientů. Osobní kontakt možný nebyl, proto dojemné okamžiky jsou vtisknuty ve fotografiích, které velmi dojaly samotné tvůrce dárečků.