Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

 Od 7.12.  bude probíhat výuka prezenčním způsobem pro všechny obory a ročníky. 

  • Pro odborný výcvik všech oborů a  ročníků.
  • Pro teoretickou výuku všech oborů a ročníků s výjimkou prvního ročníku Obchodní školy.
  • Žáci prvního ročníku oboru Obchodní škola chodí do školy rotačním způsobem. Tedy od 7.12. budou týden ve škole, od 14.12. budou týden na distančním vzdělávání. Žáci druhého ročníku oboru Obchodní škola chodí do školy vždy.
  • Internát a domov mládeže je k dispozici všem žákům s prezenční výukou.
  • Školní jídelna je nadále v provozu pro všechny žáky a zaměstnance školy.

 

V Liberci dne 3.12.2020

Za SOŠ Liberec

Milan Adamec, ředitel školy