Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Žákyně zahradnického oboru se 10. 9. 2020 zúčastnily floristické soutěže v Hejnicích. Hlavním tématem letošní soutěže bylo VINOBRANÍ. Žáci z pěti středních škol vytvářeli dárkové kytice pro pracovitého vinaře, věnec na hlavu boha vína Bacchuse a závěsný hrozen do průvodu vinobraní.

Největší oříšek soutěže byl tajný úkol. Tentokrát v tajném úkolu žáci vytvářeli šperk na ruku. Právě v této disciplíně se naše žákyně Petra Dufková umístila na skvělém 1. místě. Dále Růženka Kymlová získala 3. místo za věněc a Kačka Čížová také 3. místo za kytici. Celkově se naše družstvo umístilo na krásném 3. místě. Gratulujeme děvčatům k velkému úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.