Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

V rámci programu Erasmus+ v říjnu 2018 v Tallinu v Estonsku získal učitel Pavel Knobloch zkušenosti pro digitalizaci naší školy:

 

Logo Erasmus

Mobilita byla pro mě velmi poučná. Umožnila mi nahlédnout do potíží se zaváděním digitalizace v jiných zemích. Dostal jsem k dispozici digitální nástroje pro posouzení a plánování dalšího rozvoje na naší škole, spoustu nápadů a zpětné vazby o chybách, kterých se vyvarovat. Na základě této mobility jsme lépe připravili metodickou podporu učitelů v rámci šablony ICT technik do výuky a podpořili tak konkrétní učitele při zavádění digitálních nástrojů formou výuky 1 : 1.

V minulém roce jsme začali s několika učiteli v několika třídách zkoušet podpořit výuku za využití počítačů. Můžeme nyní říci, že se nám to povedlo a práce nejenže bavila učitele, ale i žáky.

Nejčastěji jsme používali tzv. LABy ze Smart výukového softwaru. Jsou to učitelem připravená interaktivní cvičení, která slouží k procvičování učiva. Jsou mezi nimi i zábavné kvízy nebo skupinové práce. To vše dělá výuku efektivnější, zapamatovatelnější a zábavnější.

Protože jsme přesvědčeni, že je to v dnešní době správná cesta, pořídili jsme pro žáky další sadu notebooků a rozšířili jsme podporu i do dalších předmětů a tříd.

Pavel Knobloch

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.