Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Vysvědčení předáváme dne 30.6. mezi 8:00 a 9:00 hod. Pokud si někteří žáci nemohou vysvědčení vyzvednout osobně tento den, využijí termín 1.9. při zahájení nového školního roku. Podrobnější informace o předávání vysvědčení poskytují třídní učitelé.

Žáci, kteří přijdou do školy poprvé 30.6., musí předložit čestné prohlášení o bezinfekčnosti, které naleznete ZDE. Vstup do školy  je i tento den pouze s rouškou.

Přejeme všem žákům příjemné prázdniny a těšíme se na setkání v novém školním roce!

 

Za SOŠ Liberec,

Milan Adamec, ředitel školy