Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Podmínkou pro zajištění bezpečného vzdělávání a pohybu na jednotlivých pracovištích odborného výcviku je vybavení žáků předepsaných pracovním oblečením, pracovní obuví a pracovními pomůckami. Soupis a vyobrazení jednotlivých součástí pracovního oblečení, předepsané pracovní obuvi a 

dalších požadavků byl v těchto dnech rozeslán žákům jednotlivých oborů vzdělání na jejich adresy uvedené v přihláškách ke studiu. Součástí dopisu jsou i pokyny k pořízení základních pomůcek pro výuku odborného výcviku. Další informace k průběhu vzdělávání, možnostech stravování ve školní jídelně a povinné lékařské prohlídce obdržíte na připravované schůzce pro žáky 1. ročníků a jejich zákonné zástupce, která se uskuteční ve středu 26. srpna 2020 od 15.00 hodin v SOŠ, Jablonecká 999, Liberec.