Loading color scheme

Vítejte zpět ve výuce

Vážení rodiče, milé žákyně a milí žáci,

v souladu s informací z minulého týdne o plánovaném návratu žáků 1. a 2. ročníku do výuky ve škole, vás informujeme o režimu výuky v následujících dvou týdnech:

• Docházka proběhne vždy v pondělí a v úterý. Jedná se tedy o 15.6., 16.6. 22.6. a 23.6.

• Žáci budou rozděleni do 2 skupin a každá skupina bude mít jeden den v týdnu teoretickou výuku od 8:00 - 11.40 hod. a druhý den odborný výcvik od 8:00-12.35 hod. Rozdělení do skupin a informaci, který den mají žáci teorii či praxi vám do konce týdne sdělí třídní učitel.

• Před nástupem do výuky musí každý žák odevzdat vyplněné Čestné prohlášení o bezinfekčnosti u nezletilých podepsané zákonným zástupcem, mít s sebou 2 roušky a igelitový sáček na případné odložení roušky. Čestné prohlášení lze stáhnout ZDE

• Žák bude seznámen s hygienickými pravidly platnými pro pohyb ve škole a je povinen je po dobu docházky dodržovat.

• Náplní docházky budou třídnické hodiny a konzultace nad činnostmi a úkoly zadanými k domácí práci.

• Žáci mohou využít možnosti stravování ve školní jídelně.

• Vysvědčení budeme předávat v úterý 30.6.

 

Za SOŠ Liberec

Milan Adamec, ředitel školy