Loading color scheme

Informace k nástupu ke vzdělávání pro 1. a 2. ročníky

Vážení rodiče, milé žákyně a milí žáci, návrat do výuky pro žáky prvních a druhých ročníků se v naší škole uskuteční v pondělí 15. 6. 2020.

Počítáme s docházkou maximálně 2 dny v týdnu, konkrétně se jedná o pondělí 15. 6., úterý 16 .6. a pondělí 22. 6. a v úterý 23. 6. Docházka je i nadále dobrovolná. V současné době Vás třídní učitelé kontaktují a zjišťují zájem o tuto docházku a podle počtu nahlášených žáků upravíme režim a organizaci jednotlivých dnů. S těmito úpravami Vás určitě seznámíme a dozvíte se, jak se bude střídat teorie s odborným výcvikem, kolikrát do školy přijdou a počet hodin, které stráví ve škole. Víme, že docházka do školy nebude sloužit pouze k doplnění učiva, ale především k obnovení sociálních kontaktů se spolužáky, pedagogy a dostane se i na potřebné konzultace k nejdůležitějšímu učivu. Za SOŠ Liberec Milan Adamec ředitel školy