Loading color scheme

Upozornění pro ubytované na internátu

Prosíme o dodržení níže uvedených zásad:

  • Ubytování je žákům umožněno pouze po předchozí domluvě s pracovníky internátu a domova mládeže. Kapacita internátu a domova mládeže je nyní výrazně omezená.
  • Ubytování žáci přijíždějí na internát a domov mládeže pouze v pracovní dny (nejezdí neděli).
  • Ubytování probíhá od 6:00 do 7:30 hod., v případě, že žák přijede po tomto čase, odchází do školy na konzultaci a teprve po skončení se ubytuje na internátě a domově mládeže.
  • Je důležité, aby s neplnoletými žáky přijeli i jejich zákonní zástupci.