Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Vážení rodiče,

rádi bychom vás informovali o tom, jak probíhá domácí vzdělávání v době nouzového stavu a nastavených karanténních opatření vládou ČR. Třídní učitelé v součinnosti s ostatními vyučujícími kontaktovali dle dodaných tel. čísel či emailových adres žáky školy, případně vás, jejich zákonné zástupce. Průběžně na tyto kontakty zasílají zpracované materiály (texty, pracovní listy, prezentace,…) s návody jak s učebním materiálem pracovat, v jakých termínech a jakou formou je odesílat zpět do školy.

Vzhledem k tomu, že ne všechny údaje, které na vás škola má k dispozici jsou funkční, velmi vás prosíme o součinnost. Chceme žáky průběžně vzdělávat, tzn. žádáme o kontrolu, zda jste již obdrželi od vyučujících zadané úkoly. Všichni žáci by je měli mít k dispozici a průběžně na nich pracovat. Pokud tomu tak není, prosím, kontaktujte svého třídního učitele, případně zástupkyni ředitele Mgr. Lenku Skrbkovou, abychom mohli společně zvládnout požadavky potřebné k úspěšnému ukončení školního roku.

Informace pro ubytované žáky na internátě

Pokud si potřebujete vyzvednout osobní věci či školní potřeby, kontaktujte vrátnici internátu v čase od 15:00 – 20:00 hod. (tel. 485 842 114).

Výhled do dalších dní

  • Žáci se do škol vrátí asi ve 2. polovině května – termín ještě není jistý
  • Pokračuje domácí vzdělávání žáků zaměřené především na profilové předměty
  • Závěrečné zkoušky se budou konat 3 týdny po otevření škol
  • Přijímací zkoušky se budou konat 2 týdny po otevření škol
  • Více informací průběžně na www stránkách školy

V případě dotazů se na nás neváhejte prostřednictví telefonických či emailových kontaktů obrátit.

 

Milan Adamec

ředitel školy

 

24. března 2020