Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Vážení rodiče,

na základě sdělení MŠMT ČR a krajské epidemiologické komise doporučujeme zvážit cesty do rizikových oblastí s výskytem koronaviru Covid-19. Pokud se vrátíte z dovolené v některé z rizikových oblastí, pak Vás žádáme, abyste v případě jakéhokoliv podezření kontaktovali telefonicky svého lékaře nebo krajskou hygienickou stanici. Následně informujte také školu.

Připojujeme též užitečné odkazy na webové stránky KHS Libereckého kraje, Ministerstva zahraničních věcí a stránky Ministerstva zdravotnictví, kde je možné sledovat aktuální informace:

 

https://www.khslbc.cz/koronavirus/

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/italie_rozsireni_epidemie_koronaviru.html

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

 

Od pondělí 9. 3. 2020 budou jarní prázdniny. Výuka začíná opět v pondělí 16. 3. 2020.

 

Děkujeme za pochopení. 

Milan Adamec, ředitel školy