Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Ve čtvrtek 5. března 2020 jsme v rámci projektu NAKAP LKI připravili pro žáky Základní školy Turnov, Zborovská ul. v pořadí již šestý projektový den. Chlapci a děvčata ze 7. až 9. ročníku si vyzkoušeli  práce v provozu malířské a natěračské dílny a cvičné kuchyňky oboru stravovací a ubytovací služby. U malířů  prováděli nátěr okenních křídel, v kuchyňce  připravili těsto a smažili palačinky.

Po přestávce s kvalitním občerstvením, které zajistil náš stravovací úsek, proběhla prohlídka dalších částí školy, dílen odborného výcviku a internátu a beseda se žáky a žákyněmi o vzdělávací nabídce SOŠ a aspektech našeho přijímacího řízení. Věříme, že se s některými dětmi, které nás dnes navštívily, budeme vídat i v budoucnu, coby s příštími žáky a žákyněmi naší SOŠ! Děkujeme všem úsekům - projektovým učitelům, paní zástupkyni ředitele školy pro  odborný výcvik a vedoucí stravování za realizaci a úspěch této akce!