Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Pátý projektový den v rámci projektu NAKAP LKI  tohoto školního roku jsme v úterý 11. února 2020 připravili pro skupinu dětí z osmého a devátého ročníku liberecké základní školy z Lužické ul.

Čtyři dívky pracovaly v krejčovské dílně na výrobě drobného dekorativního předmětu a čtyři chlapci si v malířskonatěračské dílně vyzkoušeli malířské techniky - obkreslování nástěnných motivů dle předlohy a šablon. Po přestávce, kdy jsme žákyním, žákům i doprovázející paní učitelce poskytli již tradičně kvalitní občerstvení, jsme celou skupinu provedli jednotlivými částmi školního areálu,  při závěrečné besedě pustili prezentační film a nabídli informace k přijímacímu řízení. Soudě dle reakcí a dojmů účastníků projektového dne se tato akce opět povedla a umožnila dětem vytvořit si přesný a kompletní obraz o vzdělávací nabídce a mimoškolní činnosti SOŠ. Děkujeme velmi za zajištění projektového dne a občerstvení úsekům odborného výcviku a stravování!