Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Ve druhém lednovém týdnu jsme v úterý 14. 1. 2020 připravili pro skupinu žáků a žákyň ze základní školy Liberecká 31, Jablonec nad Nisou další, v tomto školním roce již čtvrtý projektový den. Pět děvčat se naučilo ve cvičné kuchyňce připravit smaženky a pět chlapců vyrobilo ve strojařské dílně zahradnickou lopatku. 

Po přestávce s chutným a bohatým občerstvením skupina v doprovodu paní učitelky navštívila hodinu ICT a shlédla ukázku tisku v 3D tiskárně a poté si  prohlédla další části školy - učebny, dílny odborného výcviku a areál školního zahradnictví. V závěru projektového dne jsme dětem poskytli informace k přijímacímu řízení a zodpověděli jejich dotazy ke studiu a k volnočasovým aktivitám.