Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Ve středu 11. 12. proběhlo na naší škole v Lužické ulici předávání dárků pro předčasně narozené děti z nemocnice v Ústí nad Labem.

Navštívila nás paní Štěpánka Řežábková, která si pro Ústecké Miniděti převzala 5 ptáčků z filcu, 5 hraček, 8 dek, 4 vánoční svícny a 10 levandulových sáčků. Dárky v hodinách Odívání vyrobili žáci 2. ročníku Praktické školy. Jsme rádi, že předání v nemocnici stihla ještě do Vánoc. Na nové výrobky už máme nastříhaný materiál a těšíme se na další spolupráci.