Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Tradičně v listopadu proběhl celosvětový den geografických informačních systémů.

Velmi zjednodušeně se jedná o práci s chytrými mapami v různých oblastech činnosti člověka. Na akci, která se tradičně uskutečnila na Technické univerzitě v Liberci, si naši žáci ze 4 tříd na vlastní kůži vyzkoušeli, co je to práce geografa nebo kartografa.