Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

V úterý dne 19. 11. 2019 jsme připravili v pořadí již druhý projektový den v rámci projektu NAKAP LKI pro vycházející žáky Základní školy a MŠ logopedické z Liberce. Šest chlapců a čtyři děvčata  si vyzkoušeli v rámci aktivit na dílnách aranžování květinové přízdoby na stůl a výrobu kovové hrací kostky.

 

Činnosti probíhaly na pracovištích oboru zahradnické práce a strojírenské práce. Po přestávce, kdy jsme žákům připravili kvalitní pohoštění, následovala prohlídka dalších částí školního areálu, prezentace 3D tisku v učebně ICT a beseda s dětmi zaměřená na studijní nabídku školy, přijímací řízení apod. Soudě dle ohlasu dětí i paní učitelky šlo opět o podnětnou a zajímavou akci, která žáky zaujala.