Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Každé září začíná stejně. Pro nováčka obavami, kdo tam bude, a jestli to vůbec zvládnu týden bez rodičů? Pro "služebně starší", zda-li se nic nezměnilo a vše bude ve stejných kolejích?

Ani letos to nebylo jiné. Každopádně letošní mimoškolní činnost je opravdu pestrá a rozmanitá.

Po všech nezbytných proškolení, týkající se BOZ, požární ochrany, režimu dne, vnitřního řádu internátu, následoval zajímavější program. Prvním byla návštěva kina středoškolských žáků s filmem Přes prsty. U promítání ještě chvíli zůstalo. Ale tentokrát v podobě fotografií za loňský školní rok. I letos byly momenty velmi úsměvné a často již zapomenuté v běhu času.

Na začátku října proběhla soutěž v běhu do schodů. Výkony jsou důležité, ale samotná atmosféra, či obrovská radost v podobě zlepšení času proti prvnímu kolu, je mnohem důležitější. Drobná odměna byla připravena pro každého, kdo to alespoň jednou zkusil.

Někteří se soustředili na běhání, které bylo v následujícím týdnu. Konkrétně na běhání se psy, protože jsme navštívili útulek - Centrum pro zvířata v nouzi - a vyvenčili 4 svěřené psy. Hřálo nás sluníčko a dobrý pocit u srdce.

V druhé půlce října se spotřebovala jablka, konkrétně tím, když dívky - středoškolačky upekly výborný, jablečný závin. Následně se podělily s každým, kdo šel okolo. Do vaření bychom  mohli zařadit i výrobu Hořických trubiček, kde jsme sice nevařili, ale používali suroviny k jídlu (a následně jsme snědli vytvořené trubičky).

Konec října patřil oblíbené halloweenské diskotéce v maskách. Hudba v naši režii, choreografie v naši režii a vlastně celková zábava také v naší režii. Diskotéce předcházelo tradiční dlabání dýní. Letos byly krásné malé dýně, o to více jsme se mohli kreativně vyjádřit. Rychlé bodování dýní, které provedli náhodní zaměstnanci školy, a už nebránilo nic v předání drobných darů nejlepším "dlabačům."

Do toho všeho se rozjela pravidelná mimoškolní činnost, opět jako loni dva projekty "Firmiček," bližší a vzdálenější výlety od internátu (za zmínku stojí návštěva "Dne regionálních produktů," školního zahradnictví, či autogramiáda Heleny Vondráčkové.)

Jak během toho všeho dokážeme ještě studovat? To se dozvíte na třídních schůzkách, které se konají v úterý 19. 11. 2019 od 15 do 17 hodin. Samozřejmě můžete navštívit i internát.