Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Ve středu 23. 10. 2019 jsme v letošním školním roce připravili první projektový den projektu NAKAP LKI  pro skupinu 10 žáků Základní školy Chrastava, nám. 1. máje. Pro pět dívek a pět chlapců byly nachystány aktivity v oborech šití oděvů a stravovací a ubytovací služby, chutné občerstvení a tematicky zaměřená exkurze v částech areálu školy.

 

Tato akce byla určena zejména žákům druhého stupně ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami a byla soudě dle ohlasu zúčastněných úspěšná.