Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Ve středu 25. září proběhla na náměstí Dr. E. Beneše dlouho očekávaná a plánovaná akce, která vzešla ze spolupráce tří regionálních středních škol, poskytujících vzdělání zejména v řemeslných oborech. Spolu se středními školami

Kateřinky a Frýdlant naši žáci pod vedením učitelů odborného výcviku prezentovali své dovednosti a ukázky produktů v oborech zahradnické práce, strojírenské práce, malířské a natěračské práce a dlaždičské práce. I přes nepříznivé počasí program přilákal mnoho zájemců  jak z řad žáků oblastních základních škol tak i veřejnosti. Velký dík patří celému organizačnímu a realizačnímu týmu!

Odkaz na reportáž televize RTM + o této akci  je zde http://www.rtmplus.cz/video/5407/liberecke-stredni-odborne-skoly-predstavily-remeslne-obory.html