Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

 První ročník Provozních služeb se harmonizoval při sběru lesních plodů. Za účelem utužení třídního kolektivu jsme se vydali  na sběr hub do lesního prostoru pod Ještědem. Dvě hodiny nám stačily, abychom nasbírali plný košík. Následný den jsme se během výuky věnovali čištění, krájení a konzervaci.