Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Žáci a žákyně Praktické a Obchodní školy 10. 9. 2019 během harmonizačního dne poznávali IQ Landii.

Společně se svými vyučujícími si prohlédli expozice, většinu exponátů vyzkoušeli a během těchto činností se i vzájemně poznali napříč třídami. Největším hitem se sice stal rozhovor s humanoidním robotem, ale desítky dalších aktivit zaujali žáky natolik, že se neustále zábavnou formou a plni nadšení vzdělávali.