Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Přinášíme Vám záznam z předávání výučních listů na liberecké radnici ze dne 26. června 2019. Novým titulem Řemeslník školy se mohou pyšnit Kateřina Voníčková, Jaroslav Šimral a Michal Brablec.