Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Liberecký deník vydaný dne 25.6. 2019 otiskl rozhovor s učitelkou Ing. Evou Šulcovou, která se účastnila v rámci projektu Erasmus+ výjezdu na Island. O severském způsobu vzdělávání se dočtete níže.