Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

V úterý 11. 6. 2019 se koná od 15.30 hodin v SOŠ, Liberec, Jablonecká 999 informační odpoledne. Uchazečům respektive zákonným zástupcům nezletilých uchazečů

budou poskytnuty informace k odbornému výcviku, pořízení pracovního oblečení a pomůcek, ke školnímu řádu, k nástupu a zahájení nového školního roku atd. Pro obory praktická škola a obchodní škola se informační odpoledne koná 11. 6. 2019 v pavilonu B Jedličkova ústavu v Lužické ul. (tam, kde se konaly motivační rozhovory) od 14 hodin.