Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Po lednovém Dni mexické kuchyně, kdy školu navštívila paní velvyslankyně Spojených států mexických J.E. Leonora Rueda, jsme navázali bližší kontakty s mexickou ambasádou. Součástí další spolupráce je i pěstování bylinek nezbytných pro kvalitní mexickou gastronomii.

V pátek 12. 4. jsme proto navštívili paní velvyslankyni na mexické ambasádě a převzali osivo merlíku vonného. O výsev a další pěstování se postarají žákyně Marie a Kristýna. Při vaření ve školní jídelně bylinky využijí žákyně Veronika a Nikol z oboru stravovací a ubytovací služby. Podle paní velvyslankyně bude naše škola prvním místem, kde se v Evropě tato bylinka pěstuje. Je nezbytnou součástí zejména luštěninových, ale také masitých pokrmů a to pro svou chuť, vůni i zdravotní účinky.

 merlik