Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

17. - 23. března 2019 se naši dva kolegové Milan Adamec a Eva Šulcová v rámci projektu Erasmus+ nechali inspirovat  severským školstvím. Nejsevernější hlavní město světa Reykjavík má co nabídnout. Za poznáním islandského vzdělávacího systému, který klade důraz především na individualitu žáka, vyrazilo 120 pedagogů z 16 zemí Evropy.

Naši kolegové navštívili střední odborné školy spojené s akademickými. Překvapením byla skutečnost, jak moc se respektuje rozhodnutí a osobnost každého žáka. Volnost žáků je založena na oboustranné důvěře. Teoretické znalosti si žáci často osvojují jen pomocí elektronických úkolů a aplikací. Pozornost věnují rovněž žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, pro které mají připravené buď samostatné, nebo vyrovnávací vzdělávací programy.

Pedagogové si odnesli nejen dojmy ze školství, ale také byli seznámeni s historií Islandu a zažili drsnou fascinující přírodu. Gejzíry, vodopády, lávovitá půda, geotermální prameny, útesová pobřeží jsou chloubou Islandu. Díky Erasmu+ mohou pedagogové představit Island a školský systém svým kolegům a žákům v prezentacích plných fotografií a videí.