Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

V průběhu měsíce února 2019 učitelé odborného výcviku ve spolupráci s vyučujícími odborných předmětů připravili pro žáky oborů Strojírenské práce a Malířské a natěračské práce školní kola odborných dovednostních soutěží.

Strojaři 1. a 2. ročníku v rámci soutěže zhotovovali pomocí ručního opracování výrobek ze dvou částí vzájemně do sebe zapadajících, malíři na stěny denní místnosti přenášeli do čtvercové sítě obrázek dle předlohy, který následně vybarvili. Součástí obou soutěží byl i vědomostní test ze základních odborných znalostí. Několik fotografií z průběhu soutěží i vyhodnocení je v příloze tohoto příspěvku.