Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Tradiční ples Obchodní a Praktické školy proběhl 20. 2. 2019 v prostorách naší školy. Na úvodní slovo vedoucí učitelky Ing. Markéty Sochorové z detašovaného pracoviště v Lužické ulici navázal slavnostní řečí ředitel školy PhDr. Milan Adamec. Předtančení se ujal pár taneční školy Koškových Anna Knoblochová a Jáchym Skrbek, kteří se vznášeli v rytmu klasiky i latinskoamerických tanců. Čtyřnozí umělci předvedli psí kousky ve stylu Pirátů z Karibiku s paničkou, která se vystoupeními se svými psíky zabývá.

Hlavní bod večera slavnostní šerpování budoucích absolventů školy doplnily krátké osobní básně pro každého z nich. Volnou zábavu odstartovala živá hudba kapely ABC BAND písněmi, které lahodily uším a lákaly všechny hosty k tanci. Tombola skýtala mnoho překvapení a šťastní výherci ji nemohli ani pobrat. Vzpomínky na fotografiích, ale především v našich srdcích nám zůstanou dlouho a možná navždy.