Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Informace o naší škole si můžete  poslechnout na tomto odkazu, který zaznamenává rozhlasový pořad Ivety Kalátové  Host dopoledne pod Ještědem s Milanem Adamcem

na stanici Český rozhlas - Liberec

https://liberec.rozhlas.cz/host-dopoledne-pod-jestedem-milan-adamec-7771041