Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Ve středu 6. 2. jsme připravili v řadě již pátý projektový den pro chlapce a děvčata ze Základní školy Údolí Kamenice v Tanvaldu. Žáci a žákyně pracovali v aktivitách oborů malířské a natěračské práce a provozní služby a také si prohlédli další součásti školy přímo za provozu teoretické výuky i odborného výcviku.

V rámci projektu NAKAP LKI jsme pro ně připravili zajímavé činnosti ve výběru oborů, do nichž je možné podat přihlášku ke vzdělávání.

 

Logo NakapLK