Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

V pondělí dne 23.6. 2014 proběhla ve škole návštěva doc. RNDr. Miroslava Brzeziny, CSc., děkana Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci u příležitosti udělení titulu Fakultní škola Střední odborné škole, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace. Ze schůzky s panem ředitelem publikujeme ilustrační foto. Udělení titulu vnímáme jako prestižní a mimořádný moment v novodobé historii školy.