Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Letos se Praktická škola zapojila do akce Mandala dětem. Jedná se o výtvarnou soutěž. Z vybraných obrázků bude vytvořený kalendář a výtěžek z prodeje poslouží na financování startovního bytu pro děti z dětského domova.

Zbylé obrázky budou prodány v dražbě a výsledná částka poslouží ke stejnému účelu. Naše mandaly jsou zhotovené technikou enkaustiky. Ukázku můžete vidět zde. Odkaz: http://www.mandalaria.com/mandaladetem/?page=1 nebo na www.mandalaria.com - vlevo nahoře Mandala dětem.