Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Ve středu 5. 12. 2018 navštívili žáci končících ročníků Praktické školy jednoleté a dvouleté provoz kuchyně Domu seniorů Liberec - Františkov. Pan vedoucí Čech poskytl při prohlídce kuchyně, výdejového místa, jídelny i skladovacích prostor žákům odborný výklad.

Informace o podmínkách skladování, množství oddělených míst a místností kvůli dodržení přísných hygienických požadavků, počty připravovaných vydávaných jídel, výdejní tzv. kufry, které se vozí na patra k imobilním klientům, rychlost a zkoordinovanost kuchařek a kuchařů, účelně vybavená kuchyň i příjemný a přitom věcný výklad pana vedoucího, to vše na žáky zapůsobilo tak, že se osmělili k dotazům.