Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

V úterý 11. 12. 2018 jsme u příležitosti dalšího z projektových dnů NAKAP LKI přivítali tým žáků  8. a 9. ročníku ZŠ Jablonec nad Nisou, Liberecká 31 a  připravili jim aktivity v odborném výcviku oborů zahradnické práce a provozní služby.

I tentokrát  si společně s projektovými učiteli a s pomocí žáků SOŠ  děti vyzkoušely aranžování dekorativního předmětu s adventní tematikou a přípravu vybraného pokrmu dle receptury - poleva a zdobení perníčků.

V další části projektového dne byla skupině představena vzdělávací nabídka školy a odborný výcvik a zázemí dalších oborů.

2018 razitko